Az IFD az Organoco szervezetfejlesztési és változás támogatási módszertant alkalmazva támogat tőle független szervezeteket és épít fel saját tulajdonú, innovatív rendszereket.

IFD Szervezetfejlesztés

Az IFD szervezetfejlesztésének és vezetésképzésének alapjai az Organoco változástámogatási és coaching irányzat eszközein és megközelítésein alapulnak.

A módszerben nagy hangsúlyt kap többek között a soknézőpontos döntéstámogatás, a kreatív kommunikáció, az egyéni, csoport és szervezeti változásbiztonság növelése, illetve a coaching felhasználási lehetőségei a vezetésben.

A modern szervezetfejlesztés

A modern szervezetfejlesztés elképesztő kihívásokkal szembesül, amikor a gyorsulva változó környezetben működő szervezetet szeretné támogatni. A hagyományos körülmények között működőképes támogatási módszerek a modern piaci hatásoknak kitéve többnyire hatástalanná válnak.

A gyorsulva változó rendszerek sikerének támogatása szokatlanul mély ismereteket igényel az emberi és szervezeti működésről. A változásoknak kitett szervezetek tartós sikerében kulcsszerepet játszanak az innovatív nézőpontok, a kihívásokhoz való újszerű viszonyulás, a modern tudás és a folyamatosan fejlődő szervezeti eszköztár. Mindezek birtokában a folytonos piaci változás egy hatékonyan támogatott folyamattá válik, így a benne rejlő lehetőségek természetes módon kiaknázhatóak.

Az ORGANOCO módszertan

Az ORGANOCO szervezetfejlesztési, változástámogatási, valamint vezetési és coaching irányzat mai formájában, az ORGANOCO önismereti irányzatból, a Gestalt és az egzisztencialista felfogás mentén, a modern pszichológia, pszichiátria és agykutatás eredményeiből, a gazdaságpszichológiát és a hálózati fizikát is felhasználva jött létre és fejlődik folytonosan jelenleg is. Az ORGANOCO módszertanának alapját adó modelleket a világ közel 50 országában vizsgáltuk, így tudtuk leszűrni és azonosítani a kulturális különbségeken átívelő, valóban általános emberi, csoport- és szervezeti működéseket, struktúrákat. Az ORGANOCO módszertanának alapját adó modelleket a világ közel 50 országában vizsgáltuk, így tudtuk leszűrni és azonosítani a kulturális különbségeken átívelő, valóban általános emberi, csoport- és szervezeti működéseket, struktúrákat.

A Gestalt pszichológiai és szervezetfejlesztési megközelítés abból a tapasztalatból indul ki, hogy a környezetünket mindannyian szubjektív módon és egymástól eltérően érzékeljük, értékeljük. Múltunk élményeiből eredően egyéni módon látjuk a lehetőségeket, alakítjuk ki világképünket, gondolkodunk és hozunk döntéseket. A Gestalt szemléletmód a szervezetfejlesztésben a vezető és a környezete közötti kapcsolatra irányítja a figyelmet. A kapcsolat megváltoztatásának lehetősége leginkább saját szubjektív környezetünk megismerésén, kiszélesítésén alapul.

Megközelítésünk szerint lehetőségünk van a környezetet számtalan nézőpontból szemlélni minden pillanatban, és ez a tág, önkorlátozásoktól mentes gondolkodás lehetővé teszi, hogy megtaláljuk a helyezetek legoptimálisabb beavatkozási pontjait. Szemléletmódunk egy másik pillére, hogy a képességeket, tehetségeket nem véletlenszerűen kialakult tulajdonságokként értelmezi, hanem minden vezetőben és szervezetben meglévő – normalitási korlátokkal eltakart – természetes lehetőségekként. Mindezek mellett önálló entitásként is vizsgáljuk a szervezeteket – azaz a szervezetekhez kapcsolódó egyének és csoportok, illetve a különböző vezetői szintek működését és azok viszonyát, valamint a köztük lévő dinamikából adódó sajátosságokat.

Ez a számos új modellt tartalmazó irányzat forradalmian új beavatkozási pontokat fedezett fel és innovatív eszközkészletet fejlesztett ki az egyéni és szervezeti változás támogatás, a szervezetfejlesztés, a vezetés és a coaching terén.

A vezetés elmélete és gyakorlata

A globális gazdasági környezet gyorsuló változása egyre nagyobb változásbiztonsággal bíró vezetőket igényel. A vezetők változáshoz való viszonya az egész szervezet biztonságos növekedését meghatározó tényezővé vált. Az ORGANOCO alapú vezetőképzés minden formája nagy hangsúlyt fektet a vezetői változásbiztonság támogatására.

Az ORGANOCO metodológia soknézőpontos gondolkodásmódja messze túlmutat a „Situational leadership” működésen. Lehetővé teszi, hogy előre begyakorolt mintázatokat mellőző spontán készséggé váljon az adott helyzethez rugalmasan igazodó, szabad nézőpontos – célorientált – gondolkodás és döntéshozatali folyamat.

Az Organoco kreatív kommunikációs rendszere egészen új szintre emeli a környezetre való hatás akaratlagos mértékét. Természetessé válik a széles értelemben vett diverzitás kezelése, a csoport és szervezeti kohézió egyidejű fenntartása mellett.

Lényegesen egyszerűbbé válik megítélés, tipizálás nélkül kezelni, támogatni és motiválni akár nagyon különböző kulturális, generációs környezetből származó, eltérő módon gondolkodó embereket, csoportokat is.

Megoldásaink

IFD-ORGANOCO Coach- és Vezetőképző Akadémia

Az ORGANOCO módszertanon alapuló képzés fókuszában a soknézőpontos vezetőfejlesztés és az executive coaching áll. A másfél éves képzés összesen 30 tréningnapot tartalmaz havi kétnapos egységekben. A résztvevők heti coaching és havi szupervíziós gyakorlatban vesznek részt, valamint ugyanennyi coaching támogatást kapnak személyes folyamataik segítésére.
Az Akadémia az ORGANOCO 2010 óta működő School of Creative Coaching képzésének alapjaira épít; annak új modellekkel és eszközökkel megtámogatott, kiteljesedett változata. A tematikában az eddiginél lényegesen nagyobb hangsúlyt kap a vezetőképzés. 

A második IFD-ORGANOCO csoport 2017. márciusában indul Mosonyi Szilárd vezetésével. Helyszín az ORGANOCO Képzési Központ, Bp. IV. ker. Nagyváradi u. 32.
 Tematika

A képzés nem modulos szerkezetű, mégis erőteljesen strukturált és rendkívüli módon támogatja a résztvevők változási biztonságát. Minden kétnapos találkozónk nagyon sokrétű és intenzív. Az egyes területek oktatása és gyakorlati alkalmazása nem válik el élesen egymástól.

Egyszerre tanuljuk az emberi működés különleges finomságait és a szervezeti szintek organikus működését. Figyeljük saját érzéseink rezdüléseit és a körülöttünk lévők mintázatainak jelzéseit, valamint a kapcsolódást önmagunkhoz és a környezetünkhöz. A résztvevők az elvek, a módszerek és a technikák erejét saját változásukon keresztül tapasztalhatják meg. 

Változás Támogatási Tréningsorozat

A hatékony és sikeres szervezeti változások kulcskérdése összetett és gyorsan módosuló környezetünkben a vezetők változási biztonsága. Ez a változási biztonság sokkal inkább általános, mélyen gyökerező, rugalmasan igazodó, kreatív készség, mint előre begyakorolható mintázatok alkalmazása. Az IFD 10 modulos tréningsorozata minden esetben nagy erejű támogatást nyújt, ha a szervezet növekedni szeretne, ha a folytonos környezeti változást lehetőségként, és nem gátló tényezőként szeretné megélni, valamint ha épp bármilyen konkrét változtatást hajt végre. A tréning a soknézőpontos gondolkodás készségszintre emelésével és a változási biztonság erősítésével lehetővé teszi a szabad, egyéni és szervezeti önkorlátozásoktól mentes fejlődést. Az egész szervezet működését, kultúráját, normalitásait, változáshoz való viszonyát képes alapjaiban megváltoztatni. Bizonyítottan hatékony eszköz tulajdonosok, vezetők és általában az alkalmazottak számára egyaránt.

A tréningsorozat fél-, egy- és kétnapos blokkokra is osztható a szervezet igényeihez igazodva. A tréningeken használt gyakorlatokat mindig egyedi módon a szervezetre szabjuk.

Expert tréningek

A változás támogatási tréningsorozatot követően projektmenedzsment, termék menedzsment, fejlesztés-innováció, hr, sales és vezetői készség témákban specializált expert tréningek is elérhetőek. Az expert tréningek az adott szakterület tipikus jellemzőihez, folyamataihoz és kihívásaihoz igazított változás támogatást és innovatív nézőpontokat, valamint hatékony gyakorlati eszközöket adnak. A tréningek tartalmilag a terület számára leghasznosabb beavatkozási pontokon és modelleken túl az adott témára vonatkozó klasszikus hard és soft skill elemekre is kitérnek, valamint kiemelt figyelmet szentelnek az ORGANOCO kreatív kommunikációs rendszerének.

Paris

Coaching

Az ORGANOCO alapú executive coaching a szervezetek egyéni szereplőinek – esetleg csoportjainak - változását illetve rajtuk keresztül a szervezet egyes területeinek, szintjeinek, illetve magának a szervezetnek a változását támogató, rendkívül hatékony eszköz. A coaching egyértelműen növeli a résztvevők változás biztonságát, segíti az önkorlátozások nélküli, kreatív működést és az önazonos, hatékony kommunikációt. A coaching résztvevők az executive coaching pozitív hatásait szakmai működésük mellett magánéleti folyamataikban is érzékelik.

Támogatás valós környezetben

Konkrét szervezeti változtatások előtt és alatt, team coaching és szakmai workshop formában is támogatunk munkacsoportokat és komplett szervezeteket. A találkozókat a témák és szervezeti jellemzők szempontjából leghatékonyabb modellek és nézőpontok alkalmazásával facilitáljuk. Ez a támogatási mód kiválóan kiegészíti a tréning és coaching folyamatokat, és segíti, hogy az ott megszerzett tudás a lehető leghatékonyabban épüljön be a szervezet mindennapi működésébe.

A valós környezetben nyújtott támogatás előfeltétele a csoport számára a Változás Támogatási Tréningsorozat.

Paris

Változás támogatás különleges környezetben

Az új gondolkodási struktúrák befogadását erőteljesen támogatja a dedikált figyelem és az ismeretlen, ám nagy biztonságot adó, különleges környezet. 10 éve tartunk kiemelkedő hatásfokú élménytréningeket a világ számos pontján, például Thaiföldön, a Seychelle-szigeteken vagy Görögországban.

Ma már több mint 20 különböző egzotikus helyszín teszi lehetővé az intenzív élményt adó önismereti gyakorlatok alkalmazását. 7-14 napos folyamataink mély, maradandó, pozitív változásokhoz vezetnek a csoporton belül kialakuló bizalomnak és kapcsolódásnak, valamint a természeti környezetből és a tréning jellegéből adódó változástámogatásnak köszönhetően.

Rólunk

Ruszina Steve Ügyvezető igazgató Board

11 éves operáció, program és projekt menedzsment tapasztalatomat IT, telekom és pénzügyi szolgáltatások területén szereztem. Sikeresen teljesítettem számos nemzetközi tranzíciós és transzformációs projektet. Erőségeim közé tartozik a munkaerő-gazdálkodás és az ügyfél menedzsment. A teljesítményértékelő és motivációs rendszerek, valamint a karriertervezés szakértője vagyok.

Nagy gyakorlatom van a stratégiai kommunikáció, összetett, multikulturális projekt csapatok építése és vezetése terén. Az IFD-ben az én feladatom az új üzletek fejlesztése és a projektek irányítása.

Mosonyi Szilárd Kutatás-fejlesztési igazgató Board

Közel 5 éves nemzetközi Gestalt és Integratív pszichológiai tanulmányokat és 10 éves szervezetvezetési tapasztalatot követően kezdtem kidolgozni az ORGANOCO pszichológiai, vezetői és szervezetfejlesztési irányzat alapjait. Mintegy 10 éves intenzív kutatás-fejlesztési és gyakorlati alkalmazást követően jött el az ideje az IFD megteremtésének.

Az IFD-ben a kutatás-fejlesztést vezetem, részt veszek a támogatási folyamatok kialakításában és a szervezetek közvetlen támogatásában is. Én vezetem a szervezetek belső képzési programjait és az IFD-ORGANOCO Coach és Vezetőképző Akadémiát.

Hodosi Zsolt

Multinacionális vállalatoknál tettem szert 7 éves tréning és coaching tapasztalatra. Vezetőknek tartottam különböző készségfejlesztő tréningeket, coaching-ot és aktívan részt vettem a szervezeti kultúra építésében. Egy SSC teljes belső tréning struktúráját építettem fel és felügyeltem a komplett tudásmenedzsment, tréning és minőségbiztosítási funkciókat. Legfőbb feladatom volt az egész szervezet folyamatos fejlesztése és optimalizálása. 

Az IFD vezető munkatársaként a partnereink számára legmegfelelőbb, egyedi fejlesztési módszerek és tréning folyamatok kialakítását irányítom, valamint részt veszek a kutatás-fejlesztési projektekben.

Barta Móni

Közgazdász, tréner, coach és jógatanár vagyok. 15 évet töltöttem vezető tanácsadó és kereskedelmi cégeknél kulcspozíciókban - az önálló, félig repülőn élő projektmenedzsertől a 25 fős tanácsadó csapatot irányító üzletág igazgatóig. Szakmai érdeklődésem középpontjában az emberi viselkedés, leginkább a döntéshozatal és a lojalitást kiváltó tényezők kutatása áll. Vezetőként, coachként, trénerként egyaránt a közvetlen, nyitott, egyenrangú kommunikációban és a biztonságos légkör szárnyakat adó hatásában hiszek. Mozgásos tapasztalataim áthatják a munkámat, akkor is, ha épp csak ülünk és beszélgetünk.

Az IFD-nél fő feladatom a szervezetfejlesztési kutatómunka, a coaching és az élménytréningek.

Állandó külső munkatársak

Benke Edina

Több, mint tizenöt évet töltöttem gazdasági területen, ezen belül pénzügyi-számviteli vonalon. Gazdasági vezetőként több alkalommal építettem ki, illetve szerveztem át az irányításom alá tartozó gazdasági társaság teljes számviteli rendszerét. Hat éve foglalkozom gazdasági szervezetek működésének átvilágításával a rendszermodellezés eszközeit használva. Több éves egyéni tanácsadói és csoportos személyiségfejlesztő tréneri tapasztalat áll mögöttem.

Az IFD-ben tréningeket és coaching folyamatokat tartok.

Rottár Réka

20 évet töltöttem egy piacvezető telekommunikációs cégnél különböző pozíciókban. Tapasztalatot szereztem ügyfélszolgálati, üzletfejlesztési és innovációs területeken. Számos szervezeti átalakítási projektben vettem részt. Az elmúlt két évben vezetőket és magánszemélyeket támogattam coach-ként. 

Az IFD-ben tréningeket és coaching folyamatokat tartok.

Ajánlások

„Vezetőként és magánemberként is folyton keresem a módját, hogy hatékonyabb, kiegyensúlyozottabb legyek és mindig jól érezzem magam abban, amivel foglalkozom. A ORGANOCO módszertan rengeteget segített, hogy jobban megértsem önmagam és a környezetem tudatos és tudatalatti mozgatórugóit, hogy jobban el tudjam mondani, meg tudjam mutatni, mit szeretnék elérni, és hogy értékként tekintsek mások (akár eltérő) véleményére is. Mindez jelentősen hozzájárult az elmúlt évek szakmai sikereihez. Ajánlom az ORGANOCO módszertant olyan vezetőknek (és nem vezetőknek) akik szeretnének többet kihozni önmagukból és a csapatukból.”

Dr. Fehér Gyula, USTREAM társalapító és CTO
Minden idők legnagyobb magyar IT üzletét megvalósítva 2016-ban az IBM felvásárolta a USTREAM-et.

Kapcsolat