TRÉNING RÉSZTVEVŐINK MONDTÁK

Végre egy olyan tréning, ami rólunk szól: a korlátainkról, a képzeteinkről, a félelmeinkről. Ezután jobban tudjuk majd élni a mindennapokat. Már most látom, hogy könnyebben fogok boldogulni bizonyos helyzetekkel.
Ez nem akármi! Köszönöm!
Egyre érdekesebb, egyre mélyebb, egyre jobban átélem a tanulás élményét. Új felfedezéseket teszek, nevetek, játszom, nagyon kellemesnek tartom ezt a tréninget.
Jussatok el minél több emberhez, és jobb lesz a világ. :) Ez meggyőződésem…
A legjobb training life-hack, a legjobb trénerrel. Köszönöm!
Szerintem minden embernek meg kellene hallgatnia, tanulnia ezt a metodológiát, mert az élet minden területén tudjuk alkalmazni, és segít nehéz szituációkban is. Szívből ajánlom. Nagy hatást gyakorolt rám.
Hatalmas tudás van a tréning és a tréner mögött, ami már önmagában lenyűgöző. De mindezt még szórakoztató, gyakorlatias módon képes is átadni, ami ritka.
Olyan megoldásokat, lehetőségeket kínál a tréning, amiket a gyakorlatban tudok használni azonnal.
Nagyon jó lenne, ha már a gyerekeknek is tanítanák ezeket a dolgokat az iskolában, hogy könnyebben boldoguljanak!
Örülök, hogy nem egy szokványos tréninget kapunk, és az élet bármely területén hasznosítani tudom.
A szokásos képzésektől eltérő tréning. Olyan dolgokra világít rá, amik fontos felismerésekhez vezetnek egyéni és szervezeti szinten.
Nagyon jól mutatja be az emberi viselkedés alapjait, és azt is, hogyan tudjuk alkalmazni az ismereteket szervezeti és magánéleti területeken. Technikákat ad, amelyek tágítják a lehetőségeinket.
Színvonalas, szakmailag jól felépített, logikus tréning, kedves, türelmes oktatóval. A szakmai anyagban látszik a mély tapasztalat az elméleti modellek mellett.

KIEMELT PARTNEREINK

SZERVEZETFEJLESZTÉS

Az IFD szervezetfejlesztésének és vezetőképzésének alapjai az ORGANOCO változástámogatási és coaching irányzat eszközein és megközelítésein alapulnak.

A módszerben nagy hangsúlyt kap többek között a szabad, innovatív gondolkodás, a kreatív, hatékony kommunikáció, a soknézőpontos döntéstámogatás, az egyéni, csoport és szervezeti változásbiztonság növelése, illetve a coaching felhasználási lehetőségei a vezetésben.

A modern szervezetfejlesztés elképesztő kihívásokkal szembesül, amikor a gyorsulva változó környezetben működő szervezetet szeretné támogatni. A hagyományos körülmények között működőképes támogatási módszerek a modern piaci hatásoknak kitéve többnyire hatástalanná válnak.

A gyorsulva változó rendszerek sikerének támogatása szokatlanul mély ismereteket igényel az emberi és szervezeti működésről. A változásoknak kitett szervezetek tartós sikerében kulcsszerepet játszanak az innovatív nézőpontok, a kihívásokhoz való újszerű viszonyulás, a modern tudás és a folyamatosan fejlődő szervezeti eszköztár. Mindezek birtokában a folytonos piaci változás egy hatékonyan támogatott folyamattá válik, így a benne rejlő lehetőségek természetes módon kiaknázhatóak.

Megosztás Facebook LinkedIn Google Email Print

Felkeltettük érdeklődését?

Tekintse meg megoldásainkat, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot

Az ORGANOCO szervezetfejlesztési, változástámogatási, valamint vezetési és coaching irányzat mai formájában, az ORGANOCO önismereti irányzatból, a Gestalt és az egzisztencialista felfogás mentén, a modern pszichológia, pszichiátria és agykutatás eredményeiből, a gazdaságpszichológiát és a hálózati fizikát is felhasználva jött létre és fejlődik folytonosan jelenleg is. Az ORGANOCO módszertanának alapját adó modelleket a világ közel 50 országában vizsgáltuk, így tudtuk leszűrni és azonosítani a kulturális különbségeken átívelő, valóban általános emberi, csoport- és szervezeti működéseket, struktúrákat.

A Gestalt pszichológiai és szervezetfejlesztési megközelítés abból a tapasztalatból indul ki, hogy a környezetünket mindannyian szubjektív módon és egymástól eltérően érzékeljük, értékeljük. Múltunk élményeiből eredően egyéni módon látjuk a lehetőségeket, alakítjuk ki világképünket, gondolkodunk és hozunk döntéseket. A Gestalt szemléletmód a szervezetfejlesztésben a vezető és a környezete közötti kapcsolatra irányítja a figyelmet. A kapcsolat megváltoztatásának lehetősége leginkább saját szubjektív környezetünk megismerésén, kiszélesítésén alapul.

Megközelítésünk szerint lehetőségünk van a környezetet számtalan nézőpontból szemlélni minden pillanatban, és ez a tág, önkorlátozásoktól mentes gondolkodás lehetővé teszi, hogy megtaláljuk a helyzetek legoptimálisabb beavatkozási pontjait. Szemléletmódunk egy másik pillére, hogy a képességeket, tehetségeket nem véletlenszerűen kialakult tulajdonságokként értelmezi, hanem minden vezetőben és szervezetben meglévő – normalitási korlátokkal eltakart – természetes lehetőségekként. Mindezek mellett önálló entitásként is vizsgáljuk a szervezeteket – azaz a szervezetekhez kapcsolódó egyének és csoportok, illetve a különböző vezetői szintek működését és azok viszonyát, valamint a köztük lévő dinamikából adódó sajátosságokat.

Ez a számos új modellt tartalmazó irányzat forradalmian új beavatkozási pontokat fedezett fel és innovatív eszközkészletet fejlesztett ki az egyéni és szervezeti változás támogatás, a szervezetfejlesztés, a vezetés és a coaching terén.

Megosztás Facebook LinkedIn Google Email Print

A VEZETÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

A globális gazdasági környezet gyorsuló változása egyre nagyobb változásbiztonsággal bíró vezetőket igényel. A vezetők változáshoz való viszonya az egész szervezet biztonságos növekedését meghatározó tényezővé vált. Az ORGANOCO alapú vezetőképzés minden formája nagy hangsúlyt fektet a vezetői változásbiztonság támogatására.

Az ORGANOCO metodológia soknézőpontos gondolkodásmódja messze túlmutat a „situational leadership” működésen. Lehetővé teszi, hogy előre begyakorolt mintázatokat mellőző, spontán készséggé váljon az adott helyzethez rugalmasan igazodó, szabad nézőpontos – célorientált – gondolkodás és döntéshozatali folyamat.

Az ORGANOCO kreatív kommunikációs rendszere egészen új szintre emeli a környezetre való hatás akaratlagos mértékét. Természetessé válik a széles értelemben vett diverzitás kezelése, a csoport és szervezeti kohézió egyidejű fenntartása mellett.

Lényegesen egyszerűbbé válik megítélés, tipizálás nélkül kezelni, támogatni és motiválni akár nagyon különböző kulturális, generációs környezetből származó, eltérő módon gondolkodó embereket, csoportokat is.

Megosztás Facebook LinkedIn Google Email Print

Felkeltettük érdeklődését?

Tekintse meg megoldásainkat, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot

MEGOLDÁSAINK

FELFEDEZÉS


Az elnevezés mögött különleges tréning- és coaching folyamatok rejtőznek, amelyek egy új generációs gondolkodásmódot, számtalan egyedi modellt alkalmaznak, elméleti és gyakorlati elemeikben egyaránt. Izgalommal tapasztaljuk újra és újra a felfedezés örömét a résztvevőkön, amikor ezzel a szemleletmóddal találkoznak, és kiaknázzák a benne rejlő lehetőségeket. A megértést támogató példák és gyakorlatok egyedi igények szerint, mindig az aktuális szervezeti környezetből származó alapokra építenek. 

VÁLTOZÁS TÁMOGATÁSI TRÉNINGSOROZAT

Vissza

Azok a szervezetek birtokolják a jövő lehetőségeit, amelyek a változást biztonságos és ösztönző erőként érzékelik és használják. A változás egy rendkívül összetett és izgalmas terület. Kétségtelen, hogy a sikeresség kulcsaként az egyik legfontosabb kérdés a szervezetek és a döntéshozók számára. A változással való kapcsolatunk minden tanulási, fejlődési, növekedési folyamatot alapvetően befolyásol. Nem véletlen, hogy, ez a tréningsorozat lett az IFD zászlóshajója. 

Megközelítésünk szerint, összetett és gyorsan módosuló környezetünkben a hatékony és sikeres szervezeti változások kulcskérdése a kulcsszereplők és az egész szervezet változásbiztonsága. Ez egy új fogalom. A változásbiztonság sokkal inkább általános, mélyen gyökerező, rugalmasan igazodó, kreatív készséget jelent, mint előre begyakorolható mintázatok alkalmazását. A 10 modulos tréningsorozat nagy erejű támogatást nyújt, ha a szervezet fejlődni szeretne, ha a folytonos környezeti változást lehetőségként, és nem gátló tényezőként szeretné megélni, ha épp bármilyen konkrét változtatást hajt végre, illetve ha a szervezet a jövőjét is biztonságban szeretné tudni. A tréning a szabad nézőpontos gondolkodás készségszintre emelésével és a változásbiztonság erősítésével lehetővé teszi a szabad, önkorlátozásoktól mentes fejlődést. Az egész szervezet működését, kultúráját, normalitásait, változáshoz való viszonyát segíti a kívánt irányba terelni. Bizonyítottan hatékony eszköz tulajdonosok, vezetők és minden alkalmazott számára.

A tréningsorozat fél-, egy- és kétnapos blokkokra is osztható a szervezet igényeihez igazodva. A tréningeken használt gyakorlatokat mindig egyedi módon a szervezetre szabjuk. A Változás Támogatási Tréningsorozatot követően elérhetőek a szervezetek kulcsterületeit megszólító expert tréningek.

Vezetőknek, HR vezetőknek, gyorsan változó területeken dolgozó kollégáknak ad új szemléletet és mély, holisztikus tudást a 10 modulos program.

EGYÉNI COACHING FOLYAMATOK

Vissza

A szervezetek egyéni szereplőit támogató ORGANOCO coaching a klienseken keresztül rendkívül hatékonyan segíti a szervezet egyes területeinek, szintjeinek, illetve a teljes szervezetnek a fejlődését is. A coaching egyértelműen növeli a résztvevők változásbiztonságát, segíti a kreatív működést, fejleszti a kooperációt és az önazonos, ugyanakkor hatékony kommunikációt. A folyamat sikeresen támogatja a tréningeken szerzett új ismeretek beépülését, azonnali gyakorlati alkalmazását. A kliensek az executive coaching pozitív hatásait szakmai működésük mellett magánéleti folyamataikban is érzékelik.  

Az egyéni executive coachingot felső- és középvezetőknek, szervezeti és piaci változásoknak kitett csapatok kulcsszereplőinek ajánljuk.

DOLGOZÓI ELKÖTELEZETTSÉG ÉS MOTIVÁCIÓ

Vissza

Napjaink egyik legnagyobb szervezeti kihívása megtalálni, motiválni és megtartani a jó munkaerőt.

A komplex kérdéskört újító nézőpontokból vizsgálva jól működő beavatkozási lehetőségekhez jutunk! Tematikus tréningünk az alábbi kulcs-területekre fókuszál:

–a dolgozói elégedettség legmélyebb mozgatórugói, azaz a leginkább alapvető emberi érzések és vágyak motivációs alkalmazása,
–az elégedetlenség, irritáció, értékamortizáció jelenségei, amelyek számottevően hatnak a szervezet hangulatára és a motivációs szintre,
–az egyidejű, egymásnak feszülő egyéni és szervezeti szándékok feloldásának lehetőségei,
–a dolgozói elégedettség és a belső kommunikáció összefüggései, különös tekintettel a hosszú távon is pozitív hatású teljesítményértékelésekre,
–a szokásos értelemben használt munkahelyi gamification szervezeti korlátai,
–az élményteli, inspirált, hatékony, ugyanakkor kevés szorongással járó működéshez vezető, jól működő utak,
– a vágyott és a tényleges szervezeti kultúra hajtóerői és a gyakran láthatatlan szervezeti normalitás-rendszerek, valamint a módok, ahogy a szervezet sikeresen újraalkothatja a saját normalitásait.

A tematikus tréningek 2 napos blokkokból állnak, amelyeket úgy építettünk fel, hogy a második nap után a résztvevők a gyakorlatban azonnal jól használható eszközkészlettel és megközelítésekkel térjenek vissza a munkájukhoz. A témához az átfogó ORGANOCO modellrendszernek köszönhetően már több 2 napos modul elérhető. 

A tréninget ajánljuk azoknak a felső- és középvezetőknek, valamint HR vezetőknek, akik szeretnének sikeres, elkötelezett, motivált és jó hangulatú csapatokat vezetni.

GENERÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÜLÖNBSÉGEK

Vissza

Sok munkahelyi környezetre jellemző a kulturális és generációs diverzitás. Hogy érhetjük el azt, hogy a sokszínűség energiát vigyen a szervezet életébe, anélkül, hogy konfliktusok, félreértések forrásává válna? A tematikus tréning a gyakorlatba könnyen átültethető eszközök átadása mellett megválaszolja, hogy a szabad nézőpontos gondolkodás és az egységes szervezeti normalitás hogyan járul hozzá a különbségek kezeléséhez, valamint a megítélés- és előítéletmentes kommunikáció milyen módokon segíti, hogy a szervezet működésében a diverzitás előnyei érvényesüljenek. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a résztvevők megtapasztalják a helyzetérzékeny figyelem és az általánosításokat mellőző megközelítés hasznát, ami egyértelműen fejleszti a sokszínű csoportokon belüli együttműködést.

A tematikus tréningek 2 napos blokkokból állnak, amelyeket úgy építettünk fel, hogy a második nap után a résztvevők a gyakorlatban azonnal jól használható eszközkészlettel és megközelítésekkel térjenek vissza a munkájukhoz. A témához az átfogó ORGANOCO modellrendszernek köszönhetően már több 2 napos modul elérhető.  

Ajánljuk mindazoknak, akik több generációból vagy kultúrkörból érkező kollégákkal dolgoznak munkatársként vagy vezetőként, valós vagy virtuális csapatokban.

ÚJ POZÍCIÓ, ÚJ KÖRNYEZET

Vissza

A szakmai előrelépés a megfelelő eszközökkel hatékonyan támogatható, hogy egy új  pozícióban elégedettséget, sikert tapasztaljunk, és gördülékeny legyen az átállás. Egy ugrás a karrierben a legtöbb esetben lehetőségeket és kihívást jelent egyszerre. A váltást hatékonyan támogatja a tematikus tréning, ami célzottan segít lebontani a változással szembeni rejtett, belső ellenállásokat, a kudarc elkerülését célzó, korlátozó törekvéseket, valamint támogatja a hatékony, önellentmondásoktól mentes célkitűzést. A tréning abban is segít, hogy összhangba hozható legyen az új munkatárs újító törekvése a szervezetben már megszokott működésekkel, és ösztönzi a sikeres kommunikációt, amely támogató légkört teremt.

A tematikus tréningek 2 napos blokkokból állnak, amelyeket úgy építettünk fel, hogy a második nap után a résztvevők a gyakorlatban azonnal jól használható eszközkészlettel és megközelítésekkel térjenek vissza a munkájukhoz. A témához az átfogó ORGANOCO modellrendszernek köszönhetően már több 2 napos modul elérhető.  

A tréninget ajánljuk mindenkinek, aki most kezd egy új pozícióban, vagy karrierútján épp egy fontos lépésre készül.

STRESSZKEZELÉS, EGÉSZSÉGES VEZETŐ

Vissza

Az inspirált, motivált, ám szorongásmentes működés valódi versenyelőny a szervezetek között. Megmutatjuk, milyen módszerek és nézőpontok segítik ennek az állapotnak az elérését és fenntartását. Az ORGANOCO módszeren alapuló tematikus tréning során áttekintjük a stressz nem közismert okait, a megszokott stressz-szint fenntartására irányuló nem tudatos törekvéseket és a szorongásmentes, ám inspirált működéshez vezető utakat. Foglalkozunk a megfelelési vágyból, szervezeti elvárásokból adódó szorongások feloldásának lehetőségeivel és az általános biztonságérzet növelésének eszközeivel és stresszcsökkentő hatásával. A tréningen használjuk a legfrissebb stressz- és egészségkutatások következtetéseit.

A tematikus tréningek 2 napos blokkokból állnak, amelyeket úgy építettünk fel, hogy a második nap után a résztvevők a gyakorlatban azonnal jól használható eszközkészlettel és megközelítésekkel térjenek vissza a munkájukhoz. A témához az átfogó ORGANOCO modellrendszernek köszönhetően már több 2 napos modul elérhető.   

A tréninget ajánljuk mindenkinek, aki úgy érzi, éri olyan stressz, amit elkerülne és érdekli a sikeres és hatékony munkavégzés, ami belülről játéknak tűnik.

ÖNÉRVÉNYESÍTÉS, TÁRGYALÁS

Vissza

A tárgyalásaink sikere csak begyakorolt szófordulatokon és a megtervezett stratégián múlik? Ha ez így van, miért nem sikeres minden jól előkészített tárgyalás? A tematikus tréning során egy lépéssel hátrébb megyünk. Megvizsgáljuk közösen, hogy a tárgyalási helyzethez való belső viszonyulásunk és a tét, amit a tárgyaláshoz kapcsolunk, hogyan befolyásolja a kommunikációnkat, működésünket és a sikerünket. Megtapasztaljuk, hogyan lehet felszabadítani a gondolkodásunkat, hogy egy-egy tárgyalási helyzetben meglássuk a rendhagyó, innovatív megoldási lehetőségeket is. Az alkalmazott egyéni (belső) és csoportos gyakorlatok olyan ütőképes eszközöket adnak, amelyekkel tárgyalásaink alacsonyabb negatív stresszt okoznak és kreatív, játékos folyamattá válnak.

A tematikus tréningek 2 napos blokkokból állnak, amelyeket úgy építettünk fel, hogy a második nap után a résztvevők a gyakorlatban azonnal jól használható eszközkészlettel és megközelítésekkel térjenek vissza a munkájukhoz. A témához az átfogó ORGANOCO modellrendszernek köszönhetően már több 2 napos modul elérhető.  

A programot ajánljuk mindenkinek, aki sok tárgyalási helyzettel találkozik. A tréning bármilyen előzetes tárgyalástechnikai ismeret hatékonyabb alkalmazását is segíti.

DÖNTÉSTÁMOGATÁS

Vissza

Döntéseinkben a tudatos, ismert tényezők mellett számos más, látóterünkön kívül eső összetevő játszik meghatározó szerepet. A jól megalapozott szakmai döntéshozatalnál kulcskérdés, hogy a lehető legnyitottabb gondolkodásmóddal érzékeljük a külső és belső környezet  jelenségeit, és átlássuk, hogy a döntéssel járó változásokkal szembeni ellenállás, vagy az ismerős folyamatok ismétlési vágya hogyan korlátozhatja a döntési szabadságot  a háttérben. A tréning során megismerkedünk a szubjektív környezetérzékelés korlátaival és a szervezeti kiutakkal, valamint a tudatos réteg mögötti egyéni és csoportszintű törekvésekkel és célokkal. Biztonságos, olykor játékos eszközökkel feltárjuk a domináns, ránk leginkább jellemző működési módokat, akárcsak a szabad, korlátozásoktól mentes gondolkodás lehetőségeit döntési helyzetekben. Kitérünk a környezeti normalitások és belső meggyőződések döntésekre gyakorolt hatásaira, és foglalkozunk az önbeteljesítő szervezeti megközelítésekkel. Mindezzel az a célunk, hogy a résztvevők a döntéstámogatás tréning mély és egyedi ismeretanyagát és tapasztalatait arra használhassák, hogy a céljaikkal, vágyaikkal leginkább összhangban álló, sikeres és önazonos döntéseket hozzanak bármilyen helyzetben.

A tematikus tréningek 2 napos blokkokból állnak, amelyeket úgy építettünk fel, hogy a második nap után a résztvevők a gyakorlatban azonnal jól használható eszközkészlettel és megközelítésekkel térjenek vissza a munkájukhoz. A témához az átfogó ORGANOCO modellrendszernek köszönhetően már több 2 napos modul elérhető.

A tréninget ajánljuk  felső- és középvezetőknek, HR munkatársaknak és mindenkinek, aki munkája során fontos döntéseket hoz.

CSAPATMUNKA

Vissza

A kulcs a sikeres és örömteli csapatmunkához egyben kulcs a sikeres és fejlődő szervezethez is. Ha tudjuk hogyan lehet egy csapatot gyorsan és könnyen a hatékony együttműködés felé mozdítani, a szervezeti működés kihívásai élménygazdag alkotó folyamattá válnak. A tematikus tréning során feltérképezzük, hogyan tudják a csapat tagjai saját képességeiket legjobban a szervezet javára fordítani, miközben a csapatmunka a lehető legnagyobb támogatást, inspirációt és örömöt adja nekik. Támogatjuk a kapcsolódás és a bizalom erősödését, segítjük az együttműködésben lévő félelmek és ellenállások tartós csökkenését. A program hatására a résztvevők képességei kibontakoznak, jobban érzik magukat a csapatukban, és könnyebben osztanak meg illetve vállalnak feladatokat. A csoportban működés korlátozó tényezőből örömteli és lehetőségekkel teli kapcsolódássá alakul.

A tematikus tréningek 2 napos blokkokból állnak, amelyeket úgy építettünk fel, hogy a második nap után a résztvevők a gyakorlatban azonnal jól használható eszközkészlettel és megközelítésekkel térjenek vissza a munkájukhoz. A témához az átfogó ORGANOCO modellrendszernek köszönhetően már több 2 napos modul elérhető.  

A tréninget ajánljuk vezetőknek és csapattagoknak egyaránt, akik szeretnék kiaknázni a csapataikban és a csapatmunkában rejlő lehetőségeket.

KONFLIKTUSKEZELÉS

Vissza

A konfliktus és félreéértés lehet egymás jobb megértésének a forrása, lehet egy sikeresebb szervezeti működés segítője. Hogyan?

Tréningünk során foglalkozunk
-a nyitott, korlátozásoktól mentes információ befogadással, és szabad gondolkodással,
-a szándékaink, céljaink, szempontjaink láthatóvá tételével oly módon, hogy támogató környezetet teremtsünk,
-a kifejezetten konfliktusos emberi működési módok megjelenésével a munkában, valamint a különböző emberi működések összjátékával,
-a szervezeti és kulturális normalitások, meggyőződések konfliktusokkal kapcsolatos viszonyával,
-a legfőbb érzésekkel  és az érzelmek elfojtásának munkában és konfliktusokban való megnyilvánulásaival, valamint  a belső megfelelésekkel, irritációkkal és ezek kezelésével.

A tematikus tréningek 2 napos blokkokból állnak, amelyeket úgy építettünk fel, hogy a második nap után a résztvevők a gyakorlatban azonnal jól használható eszközkészlettel és megközelítésekkel térjenek vissza a munkájukhoz. A témához az átfogó ORGANOCO modellrendszernek köszönhetően már több 2 napos modul elérhető.  

A tréninget ajánljuk  bármilyen területen dolgozó felső- és középvezetőknek, értékesítőknek, ügyfélkapcsolati munkatársaknak, tanácsadóknak,  szolgáltatóknak.

KREATÍV KOMMUNIKÁCIÓ

Vissza

Ha a külső kommunikációnk alapja az önmagunkat legjobban támogató belső kommunikáció, az interakcióink egyszerre erőfeszítés-mentesek és sikeresek lesznek a külvilágban is. Az ORGANOCO kreatív kommunikációs rendszere egy összetett attitűd és gondolkodásmód-formáló eszköztár, ami túlmutat a begyakorolt szófordulatokon. A természetes, önazonos működést ösztönzi oly módon, hogy közben a nem tudatos önkorlátozások kezelésére is kitér - így lesz a kommunikáció transzparens és sikeres egyszerre. A tréning ismeretanyaga az egyéni alkalmazás mellett jól használható a szervezeti kommunikáció finomhangolására, és erőteljesen javítja a dolgozói elkötelezettséget és az együttműködést. Az egyéni alkalmazás a sikeresebb munkahelyi működés mellett a magánéletben is egyértelműen pozitív hatásokat, erősebb kapcsolódásokat eredményez.

A tematikus tréningek 2 napos blokkokból állnak, amelyeket úgy építettünk fel, hogy a második nap után a résztvevők a gyakorlatban azonnal jól használható eszközkészlettel és megközelítésekkel térjenek vissza a munkájukhoz. A témához az átfogó ORGANOCO modellrendszernek köszönhetően már több 2 napos modul elérhető.  

Vezetőknek, HR, kommunikációs, ügyfélkapcsolati és értékesítési területen dolgozó kollégáknak és bármilyen területről érkező érdeklődőknek ajánljuk.

LEADER ÉS EXPERT LEADER

Vissza

Vezetőként jellemzően nagy hatást gyakorolunk a szervezetre, annak eredményére, a munkatársak motivációjára és a munkahelyi légkörre. Gyakran többet látunk, hallunk, mint a többiek. A gyorsan változó környezetben kulcskérdéssé válik a változásbizontságunk, akárcsak az, hogy a belső motivációinkkal összhangban működjünk. Leader és Expert Leader tréningünk során gyakoroljuk a nyitott gondolkodásmódot, amely lehetővé teszi, hogy vezetőként meghalljuk a saját meggyőződéseinken túlmutató gondolatokat is. Megismerjük az eszközöket, amelyek segítségével szabadon, önkorlátozásoktól mentesen válaszhatunk optimális beavatkozási pontokat a vezetői kihívásokhoz, és áttekintjük a hatékony vezetői kommunikáció elemeit. Kiemelt figyelmet szentelünk a csoportkiosztásnak és a csoportok nem tudatos, önkorlátozó mechanizmusainak, továbbá foglalkozunk a vezetői működés csoportokra gyakorolt hatásaival. A program célja a Leader és Expert leader tréningek résztvevőinek támogatása abban, hogy vezetőként sikeresek legyenek és közben szerepüket önazonos módon, izgalmas élményként éljék meg. 

A területi tréningek 2 napos blokkokból állnak, amelyeket úgy építettünk fel, hogy a második nap után a résztvevők a gyakorlatban azonnal jól használható eszközkészlettel és megközelítésekkel térjenek vissza a munkájukhoz.

Az Expert Leader tréning a Leader tréning vagy a Változás Támogatási Tréningsorozat résztvevőinek elérhető.

A tréningeket ajánljuk felső- és középvezetőknek, gyakorlottaknak és újaknak egyaránt, csapatuk méretétől függetlenül.

HR ÉS EXPERT HR TRÉNINGEK

Vissza

HR szakemberként hogyan lehet a legsikeresebben támogatni egy szervezetet abban, hogy a megfelelő emberekkel, tartósan jól működő motivációs és visszajelzési rendszerrel szárnyaljon, miközben a munkatársak ki tudják hozni a legtöbbet önmagukból? A HR és Expert HR tréningek során a résztvevők innovatív megközelítéseket ismernek meg a kiválasztás, onboarding, a csoportdinamikák, a szervezeti kultúra és normalitás, a motiváció és értékelés kapcsán. A közismert, tudatosan megfogalmazható tényezők mögött vizsgálódunk, az egyének, csoportok és a teljes szervezet tudatalatti mozgatórugói körül, megtapasztalva a módokat, ahogy pozitív irányba változhatnak a mögöttes rétegek is. A tréningek színes, inspiráló, gyakorlatban jól alkalmazható tudást adnak a tapasztalt HR szakemberek számára is.

A területi tréningek 2 napos blokkokból állnak, amelyeket úgy építettünk fel, hogy a második nap után a résztvevők a gyakorlatban azonnal jól használható eszközkészlettel és megközelítésekkel térjenek vissza a munkájukhoz.

Az Expert HR tréning a HR tréning vagy a Változás Támogatási Tréningsorozat résztvevőinek elérhető.

A programokat HR vezetőknek és HR munkatársaknak ajánljuk .

SALES ÉS EXPERT SALES TRÉNINGEK

Vissza

Mi kell ahhoz, hogy egy sales szakember eredményeiben nagyságrendi fejlődés következzen be? Hogyan lehet ez a fejlődés fenntartható anélkül, hogy a mindennapi munka feszültséggel teli harc legyen a sikerért? A Sales és Expert Sales tréningek során behatóan foglalkozunk a sikerrel kapcsolatos belső engedélyekkel. Megismerkedünk az értékamortizációs modell hatásaival az elégedettségre, valamint a környezeti és belső normalitások szerepével a célkitűzésben. Feltárjuk az utakat, amelyek az eladás-fókuszú megközelítésnél tágabb, lehetőség-orientált hozzáálláshoz vezetnek, hogy a sales eredmények bátran meghaladják az eredeti elképzeléseket.

A területi tréningek 2 napos blokkokból állnak, amelyeket úgy építettünk fel, hogy a második nap után a résztvevők a gyakorlatban azonnal jól használható eszközkészlettel és megközelítésekkel térjenek vissza a munkájukhoz.

Az Expert Sales tréning a Sales tréning vagy a Változás Támogatási Tréningsorozat résztvevőinek elérhető.

A tréningeket értékesítési vezetőknek és munkatársaknak, ügyfélkapcsolati csoportoknak ajánljuk.

PRODUCT ÉS EXPERT PRODUCT TRÉNINGEK

Vissza

Hogyan lehet előre látni a még meg sem fogalmazott piaci igényeket? Hogy lehet a leghatékonyabban irányítani a folyamatot, hogy az ötletből sikeres megoldás szülessen? Ezekre a kérdésekre ad választ a Product és Expert Product tréning az ORGANOCO módszer témához kapcsolódó ismeretanyagával. A célzott, játékos gyakorlatkészlet, amit alkalmazunk, szerepcseréken és más beleélést segítő feladatokon keresztül mutatja meg az utat a gondolkodásmódhoz, amivel könnyebb lesz előre látni a piac változó igényeit és a szükséges lépéseket. Mindezek mellett érintjük a hatékony kommunikációt is, hiszen a product területen különösen hasznos a szabad nézőpontos gondolkodás, az optimális információbefogadás és a sikeres kommunikáció.

A területi tréningek 2 napos blokkokból állnak, amelyeket úgy építettünk fel, hogy a második nap után a résztvevők a gyakorlatban azonnal jól használható eszközkészlettel és megközelítésekkel térjenek vissza a munkájukhoz.

Az Expert Product tréning a Product tréning vagy a Változás Támogatási Tréningsorozat résztvevőinek elérhető. 

A progamokat ’product’ területen dolgozó vezetőknek és munkatársaknak, termékmenedzsereknek ajánljuk.

FEJLESZTŐ ÉS EXPERT FEJLESZTŐ TRÉNINGEK

Vissza

Hogyan lehet a fejlesztési folyamatot tartósan kreatív, inspirált, alkotó folyamatként megélni? Hogyan ösztönözhető a kreativitásunk úgy, hogy piacképes, könnyen megvalósítható, sikeres végeredményre jussunk? A Fejlesztő és Expert Fejlesztő tréningeken foglalkozunk a gondolkodási normalitásokkal és az áttörések lehetőségeivel. Kitérünk arra, hogy a megszokott megoldásokhoz való észrevétlen ragaszkodásból milyen módokon lehet kimozdulni. Foglalkozunk a mögöttes élményformákkal, amelyek egy-egy fejlesztési folyamatot teljesen átszínezhetnek, és megtapasztaljuk, hogyan választhatunk olyan megközelítéseket, amelyek az örömteli alkotást segítik.

A területi tréningek 2 napos blokkokból állnak, amelyeket úgy építettünk fel, hogy a második nap után a résztvevők a gyakorlatban azonnal jól használható eszközkészlettel és megközelítésekkel térjenek vissza a munkájukhoz.

Az Expert Fejlesztő tréning a Fejlesztő tréning vagy a Változás Támogatási Tréningsorozat résztvevőinek elérhető.

A programot fejlesztési vezetőknek, fejlesztőknek ajánljuk

KALANDOK


Nehéz jobb szóval jellemezni ezeket a hatásokat. Közös céljuk, hogy különleges helyszínek, partnerek, körülmények segítségével mély és tartós módon támogassák a választási lehetőségek számának növekedését, azaz a résztvevők változási folyamatait. A kellemes es izgalmas kalandokon keresztül átélt tapasztalás nem öncélú izgalomforrás. Semmihez sem foghato mélységben segít elsajátítani és készségszintre fejleszteni mindazt a változást, amit ilyen módon támogatunk meg.

LÓ-ASSZISZTÁLT PROGRAM VEZETŐKNEK

Vissza

A lovak szociális viselkedésükből adódóan azonnali és egyértelmű visszajelzéseikkel, együttműködő módon nyújtanak különösen értékes segítséget a vezető és vezetettek viszonyával foglalkozó tréningen. Reakcióik nem a szavaknak, gyakran nem is a tudatos szándékoknak szólnak, sokkal inkább a résztvevők teljes, tudatos és nem tudatos viselkedésének. Ez a szűretlen, torzítatlan reakció ritka ajándék lehet a szervezeti hierarchia kulcsszereplőinek, és tisztán megmutatja, mely területek fejlesztése teheti a vezetői működést sikeresebbé és örömtelibbé. Az ORGANOCO módszer vezetéselméleti eszközei mellett a programot Tündér, Léna és Candy teszik maradandó élménnyé. A részvétel nem igényel lovas tapasztalatokat, nincs erőnléti feltétele, és a program a lehető legbiztonságosabb körülmények között zajlik.  

A programot a szervezeti hierarchia kulcsszereplőinek ajánljuk, tapasztalt és új vezetőknek egyaránt.

TRÉNINGEK EGZOTIKUS HELYSZÍNEKEN

Vissza

Az új gondolkodási struktúrák befogadását erőteljesen támogatja a dedikált figyelem és az ismeretlen, ám nagy biztonságot adó, különleges környezet. 10 éve tartunk kiemelkedő hatásfokú élménytréningeket a világ számos pontján, például Thaiföldön, a Seychelle-szigeteken vagy Görögországban.  Ma már több mint 20 különböző egzotikus helyszín teszi lehetővé az intenzív élményt adó gyakorlatok alkalmazását. 7-14 napos folyamataink mély, maradandó, pozitív változásokhoz vezetnek a csoporton belül kialakuló bizalomnak és kapcsolódásnak, valamint a természeti környezetből és a tréning jellegéből adódó intenzív támogatásnak köszönhetően. 

A programokat ajánljuk mindenkinek, aki nagyobb szellemi vagy lelki terheléssel járó munkát végez vagy más, kihívásokkal teli élethelyzetben van.

ÉLMÉNYEK


Ezek a lehetőségek azt a célt szolgálják, hogy a megszerzett tudás, nézőpontok és döntéstámogató eszközök a lehető leggyorsabban és leginkább használható módon épüljenek be a napi gyakorlatba. Így olyan élménnyé változtatják a mindennapi működést, ami a lehetőségek terén messze túlmutathat a szervezet eddigi működésének határain.

CSOPORTCOACHING

Vissza

Az ORGANOCO coaching pozitív hatása fokozottan érződik a szervezeti működésben, amikor egy-egy munkacsoport tagjai közösen vesznek részt a folyamatban. A szervezet adott területe és az érintett hierarchiaszintek mellett, a támogatás kiterjed a teljes szervezetre is. A csoportcoaching erősíti a csoport összetartó erejét, új szintre emeli az együttműködést, a csoportszintű változásbiztonságot, miközben növeli a közös célkitűzés és megvalósítás hatékonyságát. A folyamat sikeresen támogatja a tréningeken szerzett új ismeretek beépülését, azonnali gyakorlati alkalmazását. A résztvevők a coaching pozitív hatásait szakmai működésük mellett magánéleti folyamataikban is érzékelik.

A csoportcoachingot ajánljuk minden hatékonyabb működésre törekvő munkacsoportnak.

TEMATIKUS WORKSHOP-OK

Vissza

Konkrét szervezeti kihívásoknál szakmai workshop formában is támogatunk munkacsoportokat és komplett szervezeteket. A találkozókat a témák és szervezeti jellemzők szempontjából leghatékonyabb ORGANOCO eszközök alkalmazásával facilitáljuk úgy, hogy azok a legjobban segítsék az adott feladatot. Ez a támogatási mód kiválóan kiegészíti a tréning és coaching folyamatokat, és segíti, hogy az új ismeretek beépüljenek a gyakorlatba. Stratégiai, döntéstámogató és kommunikációs workshop-ok mellett egyedi szervezeti igényekre, egyedi tematikus workshop-ok is elérhetőek olyan csoportok számára, amelyek már ismerik az ORGANOCO módszert.  

A stratégiai, döntéstámogató, kommunikációs és egyedi, tematikus workshopok gyakorlati segitséget adnak bármilyen munkacsoportnak.

TANÁCSADÁS

Vissza

Stratégia, projekt menedzsment, tudásmenedzsment, HR, belső kommunikáció, piac- és szervezetkutatás témákban tanácsadási szolgáltatásunk is elérhető. Tanácsadási üzletágunk a kiválasztott szakmai területek tapasztalatait az ORGANOCO módszertan eszközeivel ötvözve támogatja a döntéshozókat.

Tanácsadási szolgáltatásunkat fejlődő és fejlődésre törekvő szervezeteknek egyaránt ajánljuk.
Megosztás Facebook LinkedIn Google Email Print

Felkeltettük érdeklődését?

Tekintse meg megoldásainkat, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot

RÓLUNK

RUSZINA ISTVÁN Ügyvezető igazgató

Ruszina István vezetőként kiváló eredményeket ért el a multikulturális szervezetek építése terén, akár a nulláról a 300 fős létszámig. Kiemelten hatékony stratégiai tanácsadó és coach, köszönhetően annak a kombinációnak, amit projekt menedzsment és változás támogatás tudása, és a kihívásokkal teli telekom és IT iparágakban szerzett tapasztalata ad. Az IFD ügyvezető igazgatójaként fókusz területei az üzletfejlesztés és az új projektek professzionális projekt menedzsmentje.

MOSONYI SZILÁRD Kutatás-fejlesztési igazgató

Mosonyi Szilárd hozta létre az ORGANCO módszert, egy évtizednyi vezetői múlt és Gestalt és Integratív Pszichológia tanulmányok után. Elmélyült pszichológiai tudása és erős tudományos érdeklődése egy több mint 10 éve tartó kutatás-fejlesztési folyamathoz vezettek, amelyet a már több mint 500 magánszemélyt érintő, egyéni támogatási folyamatai is inspirálnak. Számos sikeres szervezetfejlesztési folyamat kötődik a nevéhez, és egy coach- és vezetőképző akadémia vezetője. Az IFD kutatás-fejlesztési igazgatójaként feladata az új szervezetfejlesztési megoldások megalkotása, emellett partnereink belsős fejlesztési programjait vezeti.

HODOSI ZSOLT

Hodosi Zsolt alkotta meg és vezette egy SCC teljes tréning és tudásmenedzsment területét. Belső trénerként és coachként több szervezetben dolgozott már minden hierarchia szinttel, így több mint 1800 résztvevőnek tartott klasszikus hard- és soft-skill tréningeket. AZ IFD-nél senior tréner és fejlesztési vezető: új szervezetfejlesztési szolgáltatásokat fejleszt, vezeti a belső trénerképzést és aktív tréner partnereinknél.

BARTA MÓNI

Barta Móni vezető multinacionális tanácsadó és kereskedő cégeknél dolgozott, szakterülete az emberi viselkedés, főként a döntéshozatal és a lojalitás. A legnagyobb piackutató cég üzletág igazgatójaként kiemelt feladata volt a csoportos és egyéni fejlesztés, így a soft skill fejlesztés és a motivációs programok létrehozása is. Az IFD-nél senior tréner és coach, valamint minden szervezeti kutatásunk vezetője.Debreczeni Eszter nemzetközi, senior HR szakértő, tanácsadó és coach több mint 15 év HR vezetői tapasztalattal, amelyet multinacionális vállalatoknál szerzett, mint például a Microsoft. Számos HR szervezetet épített, HR stratégiákat alkotott, változatos projekteket és átalakításokat vezetett, amelyek a szervezetek változását és kapacitásnövelését célozták. Szenvedélyes tréner és coach – megalapozott coaching tapasztalattal, erős analitikus készségekkel és üzleti szemlélettel. Fő referenciái a Pepsi, DHL és Microsoft.Ágoston Eszter tapasztalt pszichológus, tréner és coach, számos általa támogatott, sikeres változási folyamattal. Változatos üzleti funkciókban szerzett gyakorlati tapasztalatokat, multinacionális szervezeteknél és a non-profit szektorban egyaránt. A hagyományos tréningek és személyes coachingok mellett Eszter vezeti az IFD lovas programjait, amelyeket lovakkal és lovasterápiával kapcsolatos, kiterjedt ismereteire épít. Németh Ákos szervezetfejlesztési tanácsadó, tréner és coach, aki több mint 15 éve foglalkozik üzletfejlesztéssel: alapított már ügynökséget, vezette egy nemzetközi hálózat helyi képviseletét, hozott létre regionális értékesítési hálózatot. Fő szakterülete a szervezeti innováció és az együttműködés fejlesztése, amelyhez kiterjedt ORGANOCO coaching, Gestalt és más, testterápiás módszertani ismereteit használja fel. Szervezetfejlesztési folyamatokban leginkább egy személyi edzőhöz hasonlítja magát, aki támogatja a klienseket, hogy a legtöbbet hozzák ki magukból és az általuk vezetett szervezetből.Németh András cégvezetőként dolgozik a reklámszakmában 1995 óta. A vezetői kihívásokkal kapcsolatos kérdéseit követve, 2005 óta folyamatosan képezi magát trénerként, szervezetfejlesztőként, változásmendzserként  és coachként. Eredeti szakmája mellett aktív coach, a Gestalt Egyesület tagja. Bicsérdy Magdolna 2011 óta dolgozik coachként, 10 éven átívelő, gyógyszeripari, értékesítési karrierének lezárása után. Az önismeret, mozgásos tanulmányok, test-alapú terápiák és ORGANOCO coaching terén szerzett mély tudása üzleti tapasztalataival kombinálódik, így coaching megközelítése sokszínű, és kimondottan hatékonyan támogatja a nagy kihívást jelentő szerepkörökben működő klienseket.Benke Edina tapasztalt coach és tréner sokszínű módszertani tudással, amelyet egyéni és csoportos, szakmai és magánéleti témákra koncentráló munkájában egyaránt alkalmaz. Operatív vezetőként számos fejlesztési folyamatot kezdeményezett és vezetett végig pénzügyi területen, így az általa nyújtott coaching támogatás egyszerre gyakorlatias és mélyreható.Rottár Réka 20 évet töltött az egyik legnagyobb telekom cégnél változatos szerepkörökben, az ügyfélkapcsolati és üzletfejlesztési területtől az innovációig, és számos szervezetfejlesztési projektben vett részt aktívan. Szerteágazó szakmai és személyes tapasztalatai különösen színessé teszik az általa kísért coaching folyamatokat.Somogyi Andrea 2013-ben kezdte meg coaching tanulmányait, több mint 10 év multinacionális környezetben szerzett közgazdász munkapasztalattal és sok évnyi önsimereti munkával a háta mögött. Az ORGANOCO coaching módszertan mellett képzett a Gestalt megközelítés és a pszichodráma, gyermek-pszichodráma, szomatodráma terén is.Varga Judit 2015 óta foglalkozik coachinggal, aktív zeneművész pályája mellett. Egyéni és csoportos munkafolyamatait az ORGANCO módszertanra és a rogers-i személyközpontú megközelítésre építi. Sokat foglalkozik azzal, hogy az akár véletlenszerűen összeverődött csoportok hogyan tudnak a résztvevők számára azonnal támogató élményt adni.Alíz tréner, coach, tanácsadó, és közel húsz éve vezetőket támogat. Korábban készített vezetői információs rendszert, motivációs rendszert, stratégiai, és operatív tervezőrendszert. A figyelme idővel egyre inkább az emberi tényező felé fordult, megragadta a csapatszellem és a közösség támogatása. Trénerként, coach-ként segít a helyzeteket feltárni, elfogadni, megérteni, és ebből a tiszta értékelésből partnerei új utakat találnak.Tibor 2002 óta foglalkozik szervezetfejlesztéssel. Mérnökként indult, aztán egy MBA diploma és néhány év angliai munka után a KPMG üzleti tanácsadás divízójához, majd az Antenna Hungária menedzsmentjéhez csatlakozott. Tanácsadóként, trénerként és coachként munkájában könnyedén alkalmazza színes szakmai tapasztalatát, miközben arra fókuszál, hogy a belső támasz erősödhessen a klienseinél. Bőséges eszköztárát játékos, színházi technikák is gazdagítják.

Felkeltettük érdeklődését?

Tekintse meg megoldásainkat, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot

AJÁNLÁSOK

„Vezetőként és magánemberként is folyton keresem a módját, hogy hatékonyabb, kiegyensúlyozottabb legyek és mindig jól érezzem magam abban, amivel foglalkozom. Az ORGANOCO módszertan rengeteget segített, hogy jobban megértsem önmagam és a környezetem tudatos és tudatalatti mozgatórugóit, hogy jobban el tudjam mondani, meg tudjam mutatni, mit szeretnék elérni, és hogy értékként tekintsek mások (akár eltérő) véleményére is. Mindez jelentősen hozzájárult az elmúlt évek szakmai sikereihez. Ajánlom az ORGANOCO módszertant olyan vezetőknek (és nem vezetőknek) akik szeretnének többet kihozni önmagukból és a csapatukból.”

Dr. Fehér Gyula, USTREAM társalapító és CTO
A 2016-os IBM-USTREAM akvizíció volt az eddigi legnagyobb volumenű magyar IT üzlet.

„Az eddigi legnagyobb üzleti döntésünk előtt, a legjobbkor ismertem meg az ORGANOCO módszert. A szemléletmód, a támogatás módja és a mély emberi működéseket modellező nézőpontok és eszközök határozottan sokat segítettek abban, hogy korlátozások nélkül, kreatívan közelítsük a változás kérdését, és aztán sikeresen alakítsuk az üzleti lépéseinket.”

Györkő Zoltán, Balabit társalapító és CEO

„Az ORGANOCO módszer szervezetfejlesztési és pszichológiai modelljeinek ismerete és alkalmazása napról napra könnyebbé, sikeresebbé és önazonosabbá teszi számomra  a vezetést, az üzleti életet, a kommunikációt, vagy általában véve a munkát. Határozottan hiszem, hogy az ORGANOCO szemlélettel támogatott személyes változási folyamataim villámgyorsan tükröződnek a cégünk fejlődésében.”

Dr. Lampert György, Ügyvezető, Eurobond

„Kerestük a módszert, amivel folyamatosan növekvő szervezetünkben a változások kezelésében támogatni tudjuk a vezetőket, és amivel boldog, kiegyensúlyozott környezetet teremtünk. Az együttműködés az Invention Factory csapatával felülmúlta a várakozásainkat. Mindenben nagyon rugalmasak, és ehhez valós, mély szakismeret párosul. Már néhány tréning után érezhető a pozitív változás. Sokat segítettek abban, hogy egymás eltérő nézőpontjait értéknek lássuk, és a tudatalatti mozgatórugóinkat jobb megértsük. Mind a csapatépítők, tréningek, mind a coaching során testre szabják a folyamatokat, a valós igényeinkre figyelnek, nagyon emberközpontú a hozzáállásuk.”

Demeter Nóra, HR manager, AIMOTIVE

KAPCSOLAT